Distributionsförare

Distributionsförare

Över hälften av alla som har titeln yrkesförare jobbar som distributionsförare. Jobbet går ut på att transportera gods från lagercentraler till godsmottagare. Det kan vara exempelvis butiker eller kontor. Distributionsförare från lotscrew planerar sin arbetsdag och kör i ett visst område. Beroende på vilken sorts order det gäller kan det också innebära att hämta gods.

Något som kännetecknar distributionskörning är att det är många på- och avstigningar längst körsträckorna. Anledningen till varför lotscrew bemannar distributionsförare är för att det finns ett större behov av det. Exempelvis bland åkerier och andra företag som kräver transporthjälp. En viktig sak med chafförer inom distribution är hanteringen av stress. Det kan ibland bli mycket tät trafik och köer som måste behärskas. Något som vi också tittar lite extra på är en god kondition och otålighet som hjälper till i arbetet.